Historia General Gouvernement

Generalne Gubernatorstwo było terytorium okupowanym przez III Rzeszę na terenie Polski podczas II wojny światowej. Powstało ono w październiku 1939 roku i obejmowało obszar Polski, który nie został włączony do III Rzeszy lub ZSRR. Kierowane było przez Hansa Franka, który miał pełnić funkcję Generalnego Gubernatora i zarządzać całością terytorium.

Znaczki pocztowe Generalnej Gubernii

Niemcy wydawali znaczki pocztowe z wizerunkami związanymi z Generalnym Gubernatorstwem. Znaczki te były wydawane od 1939 do 1945 roku i przedstawiały m.in. portrety Hansa Franka, wizerunki miast i zabytków, a także symbolikę związaną z polską kulturą i historią. Jednym z najbardziej znanych i kontrowersyjnych znaczków pocztowych z okresu Generalnego Gubernatorstwa był znaczek z wizerunkiem Wawelu. Znaczek ten przedstawiał zamek królewski w Krakowie, ale zamiast polskiej flagi na wieży, widniała flaga niemiecka. Znaczek ten był symbolem niemieckiej okupacji i naruszeniem polskiej suwerenności.

1939-1945 GG